Saturday, June 25, 2011

หลักของการตั้งศาลพระภูมิที่ควรระวัง


หลักของการตั้งศาลพระภูมิที่ควรระวังคือ

- การตั้งศาลพระภูมิอย่าให้เงาของบ้านตกทับศาลหรือว่าเงาของศาลตกทับบ้าน เพราะมีความเชื่อกันว่าจะทำให้บ้านหลังนั้นถูกวิญญาณเข้ามาเบียดเบียน ซึ่งก็คล้ายๆ หลักฮวงจุ้ยของจีนที่ไม่ให้มีสระอยู่หน้าบ้าน เพราะเมื่อแสงพระอาทิตย์ส่องกระทบกับผิวน้ำจะสะท้อนเข้าบ้านจะให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านร้อนรุ่มมีแต่ปัญหา

- อย่าให้หน้าของศาลพระภูมิหันตรงเข้าสู่ตัวบ้าน เพราะจะทำให้เกิดความวิบัติ ซึ่งจะไปตรงกับความเชื่อของจีนที่ว่า ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่หรือว่าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้าน จะถือว่าเป็นธูปก้านเดียวซึ่งเป็นสิ่งอัปมงคล เพราะธูปก้านเดียวมีไว้สำหรับไหว้ผี จะทำให้บ้านมีปัญหาทำมาค้าขายไม่ขึ้น

- จะต้องไม่ยกเสาในวันที่เป็นวันกาลกิณีของเจ้าบ้าน ห้ามวันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ วันดิถีมหาศูนย์ ซึ่งในทางโหราศาสตร์ใช้ฤกษ์ภูมิปาโลฤกษ์ อันเป็นฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิโดยเฉพาะ

- ในการที่จะตั้งศาล จะต้องทำพิธีการตั้งโดยพราหมณ์เท่านั้น การเชิญวิญญาณให้มาคุ้มครองสถานที่นั้นๆ จะแตกต่างกันออกไป เช่น ศาลพระภูมินา ศาลพระภูมิสวน ศาลพระภูมิบ้าน หรือศาลพระภูมิร้านค้า (ควรตั้งสูงจากพื้นดิน คือเสาของศาลต้องปักลงดินเท่านั้นแหละอยู่สูงในระดับสายตาหรือเหนือศีรษะ เล็กน้อย)

- ต้องตั้งบริเวณพื้นดิน จะต้องไม่เป็นส่วนบริเวณเดียวของตัวบ้าน หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน ก็สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่

0 comments:

บทความที่เกี่ยวข้อง