Saturday, June 18, 2011

บันไดตามหลักฮวงจุ้ย


สมัยโบราณการสร้างบ้านใหม่เรื่องทิศทางเป็นเรื่องสำคัญ ในอันดับแรกเลยทีเดียวที่จะต้องพูดถึง โดยเฉพาะการสร้างบันไดบ้านนั้นใส่ใจเป็นพิเศษ หลักของการสร้างบันไดบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั้น มีดังนี้

- การสร้างบันได บันไดบ้านจะต้องหันไปทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเท่านั้น ไม่ควรหันบันไดไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากทิศตะวันตกเป็นทิศที่แสงลงในตอนเย็น โบราณท่านว่าหากลงบันไดแล้วมีแสงแดดย้อนเข้านัยตา จะทำให้เราตกบันไดได้ง่ายๆ

- ส่วนขั้นบันได หรือลูกนอน จะต้องเป็นเลขคี่เสมอ เพื่อให้ลูกตั้งหรือจำนวนก้าว ที่ขึ้นบันไดเป็นเลขคู่เสมอ เพราะการก้าวขึ้นบันไดอย่างเร็วๆ นั้นจะต้องก้าวขึ้นทีละ ๒ ขั้น หากการก้าวแบบเร็วๆแล้วบันไดขั้นสุดท้ายเหลือเพียงขั้นเดียว ก็อาจจะทำให้ผู้เดินหกล้มศีรษะขมำได้

ตามหลักฮวงจุ้ยในเรื่องบันไดนั้น บ้านที่ดีควรจะมีบันไดที่กว้างใหญ่ มั่นคง สวยงาม และไม่ควรเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วมาพบเจอกับบันใดบ้านเลย บันไดควรจะอยู่ในส่วนที่ปิดมิดชิดพอควร เพื่อป้องกันสายตาของคนภายนอกที่จะมองทะลุเห็นไปถึงชั้นบน จะกลายเป็นช่องทางให้ขโมยขึ้นบ้านได้ง่าย บันใดสำหรับคนอยู่อาศัยเมื่อเดินขึ้นไปจากขั้นล่างถึงชั้นบนสุด ควรนับให้ลงเลขคี่ เพราะถ้าได้เลขคี่ที่สวยงามด้วยแล้ว ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพหน้าที่การงานของคนอยู่ได้ เหตุที่ขั้นบันใดห้ามเป็นเลขคู่ เพราะคนสมัยโบราณจะถือเลขมงคล ถ้าเป็นเลขคี่จะหมายถึงคนเป็น ส่วนเลขคู่จะหมายถึงคนตาย

ดังนั้นก่อนที่จะสร้างบ้านอย่าลืมให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยบันไดด้วย ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป แต่เพื่อที่ลูกหลานและคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุข เราก็ไม่ควรจะละเลยเรื่องเหล่านี้ไป

0 comments:

บทความที่เกี่ยวข้อง