Monday, May 30, 2011

วิธีดูแลหลังคาโปร่งแสง


สำหรับบ้านที่เลือกใช้หลังคาโปร่งแสง เพื่อเปิดรับแสงสว่างเข้ามาในบ้าน จากบ้านที่ดูมืดทึบพอติดหลังคาโปร่งแสงเข้าไปแล้ว จะช่วยให้บ้านดูสว่างขึ้นได้มากโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงไฟฟ้าให้เปลืองค่าไฟอีก แต่ปัญหาของหลังคาโปร่งแสงก็คือ เมื่อเราใช้งานนานๆ ไป จะสังเกตเห็นว่าหลังคาที่เคยโปร่งแสงที่นำพาแสงสว่างเข้าสู่บ้านเรา ก็เริ่มลดความโปร่งแสงลงเรื่อยๆ ทำให้แสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาได้น้อยลง ดังนั้นการดูแลหลังคาโปร่งแสงอยู่อย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นมา

วิธีดูแลหลังคาโปร่งแสง
- เราต้องเริ่มจากการลงมือทำความสะอาดหลังคาโปร่งแสงของเรา เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปคราบฝุ่นและคราบต่างๆ ก็จะไปเกาะจับบริเวณหลังคาทำให้ความสามารถในการรับแสงน้อยลง เพราะเมื่อมีฝุ่นหนาติดอยู่หลังคาก็จะขุ่น แสงก็ไม่สามารถลอดผ่านเข้ามาในตัวบ้านได้ การทำความสะอาดให้ใสอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้หลังคาโปร่งแสงกลับมาใช้งานได้ตามเดิม ทำให้แสงผ่านเข้ามาได้มากขึ้น

- หลังคาโปร่งแสงหลายชนิดทำมาจากวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ ดังนั้น ถึงแม้เราจะหมั่นทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอแล้ว แต่เมื่อเราใช้งานเป็นเวลานานๆ วัน ก็ยังเกิดความขุ่นมัวขึ้นได้ตามอายุการใช้งาน เพราะการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อยู่ทุกวัน ประสิทธิภาพก็จะเริ่มเสื่อมลง หากไม่สามารถปรับปรุงหรือทำความสะอาดหลังคาให้กลับมาใสได้เหมือนเดิมแล้วนั้น ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่จะดีกว่า เพราะหลังคาประเภทนี้จะมีอายุของการใช้งานอยู่เหมือนกัน แต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นบริเวณที่รับแสงแดดได้มากน้อยแค่ไหน

0 comments:

บทความที่เกี่ยวข้อง